Bạn xứng đáng đạt được thịnh vượng về tài chính?

"The WORLD NEEDS GREAT LEADERS and TEACHERS"
"Thế giới cần những người Thầy và những nhà lãnh đạo thực thụ"

Blair Singer

International Speaker

Tác giả - doanh nhân. Nhà đào tạo những người thầy thực thụ

"Doanh nghiệp là cơ cấu khung xương của nền kinh tế Việt Nam. "
"Doanh nghiệp phát triển, người dân được cải tạo thu nhập và nền kinh tế sẽ phục hưng. "

Theresa Huong

International Certified Trainer

Doanh nhân

Nhà huấn luyện trải nghiệm

Khóa học gần nhất

ĐÁNH THỨC "THIÊN TÀI"

TÀI CHÍNH BÊN TRONG BẠN

Nội dung giảng dạy theo tác quyền của Học viện Blair Singer

10 NGÀY - TRỰC TUYẾN QUA ZOOM

Thứ 2 đến thứ 6 ngày 21-25/02/2022 & 28-04/03/2022.

Từ 19:00 đến 22:00 MỖI NGÀY

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Các Mentor của chúng tôi

Video Nổi Bật

Các Trainer đạt chuẩn

Đối tác kinh doanh:

logo bsta
logo bst

Cảm nhận học viên

Scroll to Top

Đăng ký đào tạo doanh nghiệp

Vui lòng để lại thông tin cần tư vấn về đào tạo doanh nghiệp, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ bạn.