Bạn xứng đáng đạt được thịnh vượng về tài chính?

"The WORLD NEEDS GREAT LEADERS and TEACHERS"
"Thế giới cần những người Thầy và những nhà lãnh đạo thực thụ"

Blair Singer

International Speaker

Tác giả - doanh nhân. Nhà đào tạo những người thầy thực thụ

Khóa học gần nhất

THẤU HIỂU TÍNH CÁCH

ĐẶC TRƯNG CỦA KHÁCH HÀNG

Nội dung giảng dạy theo tác quyền của Blair Singer

Hồ Chí Minh, 09&10/01/2021

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Các Mentor của chúng tôi

Các Trainer đạt chuẩn

Đối tác kinh doanh:

logo bsrk
logo bsta
logo bst

Cảm nhận học viên

Scroll to Top

Đăng ký đào tạo doanh nghiệp

Vui lòng để lại thông tin cần tư vấn về đào tạo doanh nghiệp, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ bạn.