Xác nhận đăng ký

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự chương trình.

Vui lòng đăng nhập ID Zoom: 6021905888  và mật khẩu: 0911

Trước khi tham dự chương trình vui lòng cài phần mềm Free Conference Call (FCC) để nghe phiên dịch trực tiếp từ Cô Theresa Hương.

Trong thời gian này, nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ HOTLINE: 0945.738.268 - 0981.578.238 - 0906.118.663

Scroll to Top

Đăng ký đào tạo doanh nghiệp

Vui lòng để lại thông tin cần tư vấn về đào tạo doanh nghiệp, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ bạn.