Xác nhận đăng ký thành công Team

Bạn đã đăng ký thành công chương trình “Quan Trọng Hơn Cả Tiền Là Đội Ngũ Doanh Nhân” được tổ chức Online trên Zoom trong 3 ngày 01-02-03/12/2020. Vui lòng kiểm tra email để nhận được hướng dẫn tham dự trên ứng dụng Zoom và bấm vào nút bên dưới để nhận được nhắc lịch tham dự.

Scroll to Top

Đăng ký đào tạo doanh nghiệp

Vui lòng để lại thông tin cần tư vấn về đào tạo doanh nghiệp, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ bạn.